Explorers

De explorers is de speltak voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 15 tot 18 jaar.
Tijdens Pinksterkamp is er een jaarlijks wisselend thema. De programma onderdelen zullen zoveel mogelijk in het thema passen. 

Tijdens PKD kamperen de explorer groepen rondom het subkamp. De groepen hebben allemaal hun eigen plekje. Zo kamperen zij samen maar toch ook apart.

Tijdens het PKD eten de explorers met de eigen groep. Meestal is er tijdens het PKD ook
1 keer een gezamenlijke maaltijd met het subkamp.

Het programma tijdens PKD wordt door de subkampstaf van de explorers voorbereid. Alle programmaonderdelen zullen met ondersteuning van de explorer begeleiding van de groepen worden gedraaid.

De opening en sluiting van het totale PKD is samen met de andere speltakken/subkampen.