Geschiedenis

Sinds 1957 wordt jaarlijks tijdens de Pinksterdagen het PKD (Pinksterkamp Dwingeloo) georganiseerd. Het Pinksterkamp Dwingeloo was, omdat het terrein eigendom was van het NPG, aanvankelijk alleen toegankelijk voor meisjes. Later groeide het uit tot een kamp voor welpen, scouts en explorers. Ook scouts met een beperking zijn er welkom. Jaarlijks doen aan het PKD zo’n 400 scouts mee.

Opzet

Een staf met een brede ervaring binnen scouting organiseert jaarlijks dit kamp voor ongeveer 160 scouts, 100 explorers en sinds 2015 is er ook plek voor 60 welpen.

Organisatie

Het PKD is een stichting. Onder het stichtingsbestuur valt het cluster Algemene Zaken, waaronder verschillende andere organisatieclusters vallen voor organisatie en ondersteuning. Deze clusters worden aangestuurd door Algemene Zaken.

Organisatiecluster

De organisatieclusters zijn 1 welpencluster, 2 scoutsclusters en 1 explorercluster. Zij organiseren ieder een subkamp voor de deelnemers

Ondersteunende clusters

De ondersteunende clusters zijn fourage, thema, technische dienst, materiaal, ehbo en media.