Scouts

De scouts is de speltak voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 11 tot 15 jaar.
Tijdens Pinksterkamp is er een jaarlijks wisselend thema. De programma onderdelen zullen zoveel mogelijk in het thema passen. 

Tijdens PKD kamperen de scoutsgroepen rondom het subkamp. De scouts worden verdeeld over 2 subkampen.  De groepen hebben allemaal hun eigen plekje. Zo kamperen zij samen maar toch ook apart.

Tijdens het PKD eten de scouts met de eigen groep. Meestal is er tijdens het PKD ook 1 keer een gezamenlijke maaltijd met het hele subkamp.

Het programma tijdens PKD wordt door de subkampstaf van de scouts voorbereid. Alle programmaonderdelen zullen met ondersteuning van de scoutsleiding van de groepen worden gedraaid.

De opening en sluiting van het totale PKD is samen met de andere speltakken/subkampen.