Kampregelement

Om er voor te zorgen dat we met zijn allen netjes en veilig op kamp gaan is er een kampregelement waar iedereen zich aan dient te houden. Zodat iedereen zich hier vast op voor kan bereiden hebben we deze ook op onze website gezet.

Algemeen

 • Zorg dat jullie kampterrein er opgeruimd en netjes uitziet.
 • Bij vertrek laat je het kampterrein schoon achter, ook stook- zaag- en hakplekken mogen niet teruggevonden worden.
 • Bij de kranen mag alleen water gehaald worden. (Dus niet afwassen!)
 • Op het terrein mag niet gegraven of zoden worden gestoken. Bij hevige regenval mogen er geen geulen worden gegraven, maar is alleen wrikken toegestaan.
 • De nachtelijke stilte geldt van 22.30 uur tot 7.00 uur.

Vervoer

 • Tijdens het PKD zal het parkeren worden begeleid door de staf. Volg de parkeerinstructie op.
 • Tijdens het PKD worden er geen auto’s van deelnemende groepen op het terrein toegelaten.
 • Indien mogelijk mogen busjes van de BE-groepen ruim voor en na het kamp het labelterrein oprijden om te lossen of te laden.
 • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats aan het Anserpad. Neem een ketting met hangslot mee voor aanhangers. Aanhangers mogen niet in de parkeervakken worden geparkeerd, dit om een parkeertekort te voorkomen. De PKD-staf zorgt ervoor dat alle materiaal/aanhangers door trekkers/terreinwagen van het labelterrein van de parkeerplaats tot zo dicht mogelijk bij het kampeerterreintje gebracht worden. Hierbij moet je altijd even op je beurt wachten. Je mag ook zelf je aanhanger het terrein opduwen. Bagage kan ook met handkarren vervoerd worden die te lenen zijn bij het stafhuisje. Gelieve deze karren na gebruik direct weer terug te zetten.
 • Vouwwagens en caravans zijn niet op het labelterrein toegestaan.

Vuren

 • Koken op houtvuur is toegestaan mits er gestookt wordt in halve tonnen boven de grond, grondvuren zijn niet toegestaan. Halve tonnen zijn te leen bij het stafhuisje.
 • Vuren mogen nooit onbeheerd branden en er dienen altijd twee emmers bluswater naast te staan.
 • Stooktonnen moeten aan het eind van het kamp, met zand, as en aangebrand hout worden ingeleverd bij het stafhuisje
 • Bij langdurige droogte kan er een stookverbod worden ingesteld door de kampstaf en/of de gemeente. Houd daar altijd rekening mee.

Toiletgebouw

 • Ieder kamp heeft toegang tot het toiletgebouw waar wc’s en douches zijn, Dit is geen wasplaats of afwasplaats. We gaan er vanuit dat ieder kamp zelf zorgt voor een primitieve wasinrichting op het eigen kampterrein.
 • Voor s’ nachts kan een chemisch toilet handig zijn.
 • Tijdens het PKD wordt het toiletgebouw enkele keren per dag schoongemaakt door de leiding van groepen onder beleiding van de beheerders van het labelterrein. De PKD-staf stelt hiervoor een rooster op.

Afval

 • Het afval kan bij het stafhuisje in een container worden gedeponeerd. Omdat er maar één afval container beschikbaar is verzoeken we de groepen de afvalzak hier in leeg te storten.
 • Naast de vuilcontainer staat een containertje en bigbags voor karton en papier.
 • Themamateriaal, kapot kampeermateriaal etc. mag niet in de container maar moet mee terug naar huis worden genomen.
 • Glas en overgebleven voedsel kan in worden geleverd bij de foeragestaf.